Til og fra medlemmerne

Indkaldelse til generalforsamling mandag den 31 marts 2014 kl. 19.00 i frivilligcentrets lokaler på Rolighedsvej 5 – Videbæk

 

Dagsorden i følge vedtægterne.

 

Forslag der ønske behandles på generalforsamlingen, skal være modtaget i skriftlig form hos formanden, senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Indkommende forslag skal offentliggøres på foreningens hjemmeside, senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Forslag fra bestyrelsen: Medlemmer der har betalt kontingent for 2013 holdes kontingentfrie i 2014, da foreningen ikke skal være en pengetank.

 

Fremover( pr. 2015) skal kontingentet være indbetalt til foreningen senest pr. 31. januar.

 

Den samlede bestyrelse ønsker at fortsætte.

 

Foreningen er vært ved en kop kaffe og kage.

 

Med venlig hilsen

Lars Bang Pedersen

Videbæk nabohjælp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videbæk den 5. februar 2013

Indkaldelse til generalforsamling

 

 

 

 

Kære alle

Hermed indkaldes til generalforsamling i Videbæk nabohjælp,mandag den 4. marts kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i frivillig centret på Rolighedsvej i Videbæk.

 

Dagsorden i følge vedtægter.

 

På bestyrelsens vegne

 

Lars Bang Pedersen

Formand

Videbæk 26. januar 2013

Kære medlemmer

 

I dag formiddag , har jeg fået en melding om, at der desværre har været mindst et nyt indbrud i byen. Denne gang på Sandbækalle.

Jeg vil gerne opfordre til at alle holde øjne og ører åbne. Det kan ikke passe at der ikke er nogen der ser noget. Noget der ikke passer ind i det normale billede på vores veje og gader. Biler, personer, eller andet.

 

Jeg vil gerne slå et slag for at vi får så mange som muligt med i vores forening. Ikke for foreningens skyld, men fordi det er det bedste vi har lige nu, hvor vi kan varsle hinanden, så snart der er en grund til det. Og jo flere medlemmer, jo flere øjne og ører til at observerer. På mandag skal jeg på besøg hos et af vore medlemmer, der har inviteret sine naboer til et informationsmøde, og meldingen er, at alle er interesserede i et medlemskab. Jeg har stadig et par af disse aftaler, som jeg skal have afviklet inden for nærmeste fremtid.

 

Jeg vil gerne opfordre Jer til at tænke på, om I mon kunne afholde sådan en aften, hvor I invitere Jeres naboer hvor jeg eller en af de øvrige fra bestyrelsen kan komme ud og fortælle om vores forening. Sådan et møde tager max. 1,5 time og det er ikke nødvendigt med anden forplejning, end en kop kaffe.

 

Endelig vil jeg opfordre jer til at følge de råd og der findes på vores hjemmeside www.nabo6920.dk om sikring af Jeres hjem, når I tager hjemmefra

Med venlig hilsen

Lars Bang Pedersen

Formand

 

Videbæk den 21. januar 2013

 

Så er den gal igen

 

Det ser desværre ud til, at vi her i det midt og vestjyske igen skal opleve en bølge af indbrud . Alene i den sidste week- end , har politiet modtaget ca. 80 anmeldelser.

Politiet står uden egentlige spor af gerningsmændene, og hører meget gerne fra borgere, der måske ser noget usædvanligt i deres nærområder.

Så der er god grund til at holde øjne og ører åbne.

 

Sms varslingen

Mandag aften fik vi en melding fra en borger, der havde opsyn med nogle bortrejste venners bolig. Deres alarm var gået i deres hjem, og han skyndte sig ud for at tjekke op, og ganske rigtigt, huset var blevet udsat for indbrud. Tyvene var formentligt blevet skræmt bort af alarmen. Vi må håbe at tyvene ikke fik noget af værdi med sig. Jeg blev varslet via mobil og sendte straks varslingen ud til Jer, der kan modtage varslingen.

Ser i noget mistænkeligt, så tøv ikke med at give mig et kald eller en sms på 28455005. jeg vil derefter straks udsende varsling til foreningens medlemmer. Glem ikke at kontakte politiet også, hvis I ser noget. Det kan være at netop den melding politiet får fra Jer, kan være det der er afgørende for at politiet kan få fat i tyveknægtene. Ring 114. Ved indbrud 112 – GIB IKKE IND,MEN OBSERVER!!!!

 

Tjek op på døre og vinduer.

Mange døre og vinduer er for lette at komme ind af på uautoriseret måde. Vurder om der skal anskaffes nye låse til for dørene. Om der skal gøres ekstra tiltage for at sikre vinduer.

Følg rådene på vores hjemmeside : http://nabo6920.dk/hvordan-sikrer-du-dit-hus-bedst.html

Og ellers er der et hav af gode råd på internettet, om sikring af sit hjem.

Jeg vil også tillade mig at slå et slag for at folk får installeret alarm i deres hjem, jeg har det selv og føler mig ret så tryg ved det. En alarm hindre ikke indbrud, hvis tyven vil ind, vil han ind, men den alarmere når det sker, og ofte forsvinder tyven, uden at få noget med sig. Samtidigt kan man straks gøre noget, hvis der er nogle i sit hjem. Det er IKKE en betingelse for at være med i Videbæk nabohjælp, at man har alarm i sit hjem.

 

Udbred nabohjælp.

Vi er p.t godt 60 medlemmer i foreningen. Det er klart jo flere vi er med, jo flere kan vi varsle , når vi udsender varslings sms. Jo flere vi er om, at observere og videregive observationerne, jo større chance for at vi får hjulpet politiet til at få arresteret tyvene. Der er mange ældre i byen, der føler sig utrygge for tiden. Sørg for at disse ældre får kontaktpersoner, de kan kontakte, hvis de føler sig utrygge og har brug for hjælp.

Jeg vil gerne opfordre vore medlemmer til at invitere de nærmeste naboer, der endnu ikke er medlemmer i vor forening, til en gang kaffe, hvor jeg gerne vil orientere om foreningen. Sådan et møde kan være en lørdag formiddag, eller en hverdags aften. Et møde tager maks. 1,5 time.

Og til sidst vil jeg blot opfordre vore medlemmer til at bruge de udleverede klistermærker, ligesom det også kan være en god ide, at gå sammen om, at få sat vore store skilte op på gader eller ved boliger. Besøg også vores hjemmeside www.nabo6920.dk

 

Med venlig hilsen

Lars Bang Pedersen

Formand

videbæk nabohjælp

 

 

 

 

Videbæk den 1. januar 2013

 

 

Allerførst – jeg ved ikke helt om, jeg skal grine eller græde. Det begyndte den 22. december, hvor jeg fik en sms fra et medlem. Medlemmet gjorde mig opmærksom på at der var stjålet hortensia stiklinger fra flere haver på Skovvænget!

 

Ok tænkte jeg, det lyder for tosset til at jeg vil sende en melding ud til medlemmerne om. Det må være noget enkeltstående, noget a lá drengestreger.

Nu her 1. nytårsdag, har jeg nok fået meldinger om 20-25 tilfælde af denne underlige form for tyveri, hvor uvedkommende går ind i folks haver klipper hortensia stiklinger af.

 

På min egen gade, Solsorten er der flere tilfælde af ovenstående. Og nu er det der med at grine eller græde kommer ind. For jeg har da, i vantro, sammen med andre gået og grinet godt og grundigt, og tænkt at det var da helt tosset.

 

Men helt ærligt, hvor længe er det sjovt? Hvad bliver det næste- at folk får træer og buske gravet op? Og så dette med tanken om, at fremmede uden tøven går ind i folks haver, og tager det de vil have.

Jeg har hørt om tilfælde hvor tyven har bevæget sig helt om bag i en have, uden mulighed for at kunne stikke af, for at stjæle stiklinger – altså ret koldblodigt.

 

Så min opfordring er, efter at have tænkt grundigt over det, at har man fået tyndet ud i sin have af fremmede, bør man melde det til politiet. Så må politiet tage stilling til, om det er så alvorligt at der skal gøres noget.

Mine oplysninger går på at stiklingene bliver sendt til udlandet, hvor de drives op til planter til videresalg.?? Jeg ved ikke om det er sandt.

 

Juleaften blev jeg ringet op af et bestyrelsesmedlem, der lige havde talt med en betjent der kørte patrulje i byen. Betjenten ledte efter en hvid varevogn, med udenlandske nummerplader, der havde kørt rundt i kvarteret omkring Dalsvinget. Politiet spurgte om bestyrelsesmedlemmet havde set denne varevogn, hvilket han dog ikke havde.

 

Betjenten blev spurgt om det mon var en god idé at udsende en sms varsling til vore medlemmer, og betjenten svarede, at det syntes han ville være en rigtig god idé. Derfor fik I en sms varsling juleaften, og jeg synes personligt at det var en god debut for vores varsling. Jeg fik det afprøvet og det virkede let og elegant. Det kostede foreningen 29 kr. at sende denne varsling.

 

Heldigvis ser det ud til at vi her i byen er sluppet nådig fra indbrud i julen. Det så ellers hårdt ud op til jul, hvor vi desværre havde en del indbrud. Som jeg har forstået det, har der været mange indbrud landet over, men færre i Vestjylland.

Her i det nye år, er opgaven at få udbredt nabohjælpen i byen. Jeg har flere tilsagn fra medlemmer, der vil invitere naboer til kop kaffe, hvor jeg er til stede og fortæller om foreningen.

 

Målet er også at få flere store skilte op med vores logo. Alle statistikker viser at det hjælper at skilte med aktiv nabohjælp. Det kriminal præventive råds egne statistikker, viser at nabohælp forhindre hvert 4. indbrud. Så en rigtig aktiv nabohælps forening må da alt andet lige virke endnu bedre.

 

 

Med ønsket om et godt nytår.

Lars Bang Pedersen